Oprogramowanie
dla jednostek certyfikujących

Certyfikacja / badania / kontrola

Nasza firma specjalizuje się projektowaniu systemów zarządzania przebiegiem procesu certyfikacji.
Od początku naszej działalności mamy przyjemność wpółpracować z wiodącą organizacją na rynku
- Polskim Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Jesteśmy dostawcą systemów informatycznych zarządzających procesem we wszystkich obszarach
działalności jednostki:

- certyfikacji systemów zarządzania,
- badań i certyfikacji wyrobów,
- certyfikacji rolnictwa ekologicznego,
- szkoleniu personelu,
- certyfikacji osób.
Więcej..

Rolnictwo ekologiczne

Jesteśmy liderem na rynku oprogramowania dla jednostek certyfikujących produkty wytwarzane
metodami ekologiczymi.

Opracowane przez nas systemy zostały z powodzeniem wdrożone i uruchomione w czterech
jednostkach, działających na terenie naszego kraju. Piąty nasz system, zaprojektowany dla kolejnej
z organizacji, znajduje się obecnie w fazie realizacji.

Różnorodność wiedzych oraz doświadczeń nabytych podczas prac związanych z realizacją wspomnianych
systemów, pozwala nam na bardzo sprawne poruszanie się we wszelkich zagadnieniach dotyczących
tematyki certyfikacji rolnictwa ekologicznego oraz produktów wytwarzanych metodami ekologicznymi.

Więcej..

CRM

Dostarczamy również oprogramowanie CRM, które umożliwia integrację wszystkich naszych systemów
w obszarze zarządzania relacjami z klientem, obsługi i monitorowania sprzedaży oraz ofertowania.

System ten umożliwia również wykonywanie wszystkich pozostałych czynności przewidzianych
w aplikacjach dedykowanych do Zarządzania Relacjami z Klientem.

Więcej..