Zarządzanie przebiegiem procesów biznesowych

Dostarczamy nowoczesne rozwiązania klasy BPM

Specjalizujemy się w projektowaniu systemów wspomagających zarządzanie procesami
biznesowymi (BPM - Businnes Process Management).

Oprogramowanie tej klasy służy do realizacji modelu zarządzania, który koncentruje
się na efektywnym zarządzaniu przebiegiem procesów biznesowych w przedsiębiorstwie.
Umożliwia ono automatyzację, optymalizację, a następnie stałą kontrolę sprawności
ich działania oraz wprowadzanie rozwiązań podnoszących ich efektywność.

Orientacja procesowa

Procesy biznesowe stanowią fundament działania przedsiębiorstwa i wpływają w sposób
bezpośredni na osiąganie jego stategicznych celów. Odpowiednie zarządzanie procesami
stanowi jeden z istotnych instrumentów służących zwiększeniu udziału w rynku oraz wzrostu
wartości ekonomicznej organizacji.

Wskaźniki takie jak: wyniki finansowe, zgodność z regulacjami prawnymi, jakość obsługi klienta,
efektywność pracowników, czy też elastyczność w rozwoju i wprowadzaniu innowacji, zależą
bezpośrednio od właściwej organizacji i wykonania procesów. Stanowią one jeden z głównych
aspektów mających wpływ na osiągnięcie sukcesu przedsiębiorstwa jak i tempo jego wzrostu.

Kolejnym wyzwaniem, które jest nakładane na przedsiębiorstwa, przez stale i dynamicznie
zmieniającą się rzeczywistość, jest skuteczne i właściwe aktualizowanie procesów i podnoszenie
ich efektywności. Zarządzanie procesami w sposób świadomy i umiejętność ich szybkiego
dostosowania do przyjętej strategii, stanowi równie ważny element w drodze do osiągnięcia
przewagi konkurencyjnej organizacji.