Dlaczego my

Indywidualne podejście do każdego projektu

Wybór optymalnego i nieszablonowego rozwiązania, stanowi podstawę sukcesu podczas realizacji
wszelkiego typu systemów informatycznych, dedykowanych dla określonych przez Klienta potrzeb.

Nasze doświadczenie wykorzystujemy przede wszystkim w celu analizy wymagań stawianych przed
oprogramowaniem i opracowania takiego projektu rozwiązania, który zagwarantuje ich spełnienie.

Bez kompromisu w kwestii jakości

Usługi IT świadczone przez PROEMNET to najnowocześniejsze rozwiązania, skuteczna i sprawdzona
metodyka działania, kompetentny zespół i nacisk na sprawną i rzetelną realizację naszych projektów.

Odbiorcami naszego oprogramowania są jednostki zajmujące się certyfikacją, badaniami i kontrolą,
specjalizujące się między innymi w certyfikacji systemów zarządzania jakością ISO 9001.

Doświadczenie

Posiadamy wypracowane metody działania, z których z powodzeniem korzystamy poczas realizacji
kolejnych projektów.

Nasze umiejętności, stosowana technologia oraz wiedza i praktyczne doświadczenia przekładają
się na możliwość sprawnego urzeczywistnienia każdej koncepcji, przedstawionej nam do realizacji.

Elastyczność

Podczas projektowania systemów informatycznych istotny jest dla nas również aspekt związany
z możliwościami rzeczywistego wpływania na sposób działania oprogramowania przez użytkownika.

Zakres zmian jakie można przeprowadzić w gotowym systemie nigdy wcześniej nie był tak obszerny,
a sposób ich wdrażania tak wygodny i przyjazny dla użytkownika.

Wsparcie techniczne

Mamy świadomość tego, jak kluczowe znaczenie dla działalności przesiębiorstwa ma sprawny system
informatyczny oraz właściwa wiedza użytkowników, dotycząca sposobu funkcjonowania oprogramowania.

Nasze systemy są objęte usługą pełnego wsparcia technicznego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.